Göran Bergengren är 2013 års Hans Lidman-stipendiat

Göran Bergengren är bosatt i Åsbo socken i södra Östergötland och är författare, kulturskribent och miljödebattör. Han har skrivit ett 30-tal böcker för både barn och vuxna, samt medverkat i olika tidskrifter och antologier. Göran Bergengren blev 2002 filosofie hedersdoktor vid Linköpings universitet.
    Hans författarskap är, liksom Hans Lidmans, genreöverskridande och innehåller både vetenskap, poesi, naturskildring och filosofi. Han är biolog och småbrukare på gården Slästorp som ligger mellan Sommen och Tåkern, två sjöar som han ofta skildrat. Han har även skrivit om den romantiske poeten Per Daniel Amadeus Atterbom, som även han kom från Åsbo.
   Bland hans senaste verk märks boken Pilfink (2007), en fascinerande skildring om en av våra vanligaste fåglar. Den har mycket att berätta, om både resor och hemlängtan, om politik, litteratur och mänsklig dårskap, om jordbruk och naturvetenskap. Kanske till och med om människans framtid. Dessutom är den bra på att väcka minnen. Boken Dagar som brännglas, somkom 2010, är en berättelse med minnen från gården i Östergötland och om händelser som utspelat sig långt därifrån. Den innehåller tankar om landskapets förändring, om nutid och dåtid. Hans senaste bok Fjärilssommar från 2012 handlar förstås om fjärilar, men också om svensk sommar, skriven med stor biologisk kunskap och mycken känsla för naturen.
    Han mottog Hans Lidman-stipendiet på 10.000 kr vid Hans Lidman Sällskapets årsmöte den 5 oktober vid Gläntans kursgård i Mållångsbo.
Motiveringen till stipendiet är:
 För ett genreöverskridande författarskap, från biologi till poesi, från forntid till framtid.
Med vackert språk och stor kunskap i historia och vetenskap skriver han om miljön, människan och naturen.