Lars - Åke Olsson

Hans Lidman Stipendiat 2011 - en sportfiskare

Hans Lidman Sällskapet har beslutat att tilldela 2011 års Hans Lidman-stipendium till sportfiskaren och författaren Lars-Åke Olsson.
Lars-Åke Olsson kom redan 1983 tillsammans med Leif Milling ut med boken “Ur min flugask” och har sedan dess givit ut böcker inom genren sportfiske med titlar som “Flugfiske i fjällen” (1989), “Gimåflugorna” (2006), “Flugfiskets strömmar” (2007) och “Flugfiskets mästare” (2008).  Lars-Åke Olsson har även gjort DVD – filmer och varit flitig medarbetare i olika tidskrifter, allt på temat flugfiske.
Lars-Åke Olsson har alltsedan han utkom med sin första bok varit en förgrundsgestalt inom svenskt flugfiske. Hans produktion visar på en stor kärlek till fisket men också till flugfiskets historia; med respekt för de gamla mästarna, de legendariska spöbyggarna, flugbindarna och deras mönster. I den svenska flugfisketraditionens litteratur har därmed Olsson sin plats, som inspiratör för nya generationer flugfiskare, och därmed som lärare och författare; allt på en hög nivå.
Lars-Åke Olsson har under många år varit arrendator av Idsjöströmmen där han använt sitt ekologiska kunnande för att förbättra vattenbiotopen till förmån för strömmens invånare.
Hans Lidman var också flugfiskare. Han var dessutom tidigt medveten om miljöhoten och vikten av att värna våra vatten. Han såg naturen kring vattnen och förstod de ekologiska sambanden. Lars-Åke Olssons texter rimmar i mycket med Lidmans egen syn på flugfisket.

 


Juryns motivering lyder: Hans Lidman-stipendiet 2011 tilldelas Lars-Åke Olsson “ som med språkets lätthet och elegans och med stilistisk säkerhet belyser flugfiskets innersta väsen i ett ekologiskt ljus. Med hänförd förtjusning berör han dess historia och traditioner, där känslan för naturen och miljön alltid är närvarande”.

Stipendiet, som är på 10 000 kronor kommer att delas ut vid Hans Lidman Sällskapets årsmöte på Woxna Herrgård i oktober.