Mats Gärling Hans Lidman Stipendiat 2009

Vid Hans Lidman Sällskapets årsmöte på anrika Alfta Gästgiveri lördagen den 19:e september 2009 utdelades det elfte Hans Lidmanstipendiet i ordningen. Det gick i år till konstnären Mats Gärling för boken ”Aktse” med undertiteln ”På nio rökars håll”.
Juryns motivering lyder: ”för boken 'Aktse på nio rökars håll', en storslagen berättelse om en kultur i kamp för överlevnad i den nordiska fjällvärlden. Allt skildrat med respekt för människan och naturen”. Prissumman är 10 000 kronor och utdelas vanligen vartannat år till den eller de som i ord eller ord och bild, med konstnärlig gestaltning och känsla för ekologiska samband skildrat natur och människor i Norden.
Gärling, med teckningen som bas i sitt konstnärskap, debuterar nu som 58-åring med en bok om gården Aktse vid porten till Sarek. Han har tillbringat 30 år av sitt liv i området kring Aktse med att teckna, måla och intervjua människor i trakten. Han har även tillbringat tid med att gräva i arkiven över Lule lappmark.
Boken beskriver människors liv och öden under 200 år på Aktse. Gärling lyfter berättelsen utöver ordinär naturskildring genom att berätta om äldre tiders samekultur där nåjdkonst, shamanism, offerplatser och heliga dalgångar var ingredienser i tillvaron. Inslag av gamla skrönor och berättelser om närmast övermänskliga prestationer kryddar ytterligare berättelsen och gör boken ytterst läsvärd.

Göran Eriksson