Hans Lidmans fiskedagbok

60 kr

(2014). Fiskedagbok förd av Hans Lidman mellan 1938 – 1947