Biotoprestaurering av ”Svartån” 2020

publicerat 5 april 2022

Här följer bilder på restaureringen
före och efter åtgärd.

Foton: Fiskevårdstjänst, Peter Hallgren AB

Svartåfallsströmmen (C)- Utriven rensvall/öppnad strandzon

Före

Efter

Svartåfallsströmmen (C)- Öppnad sidofåra vid dammrest

Före

Efter

Svartåfallsströmmen (C)- Lekbotten nedströms Svartåfallet

Före

Efter

Svartströmmen (D)- Breddad åfåra och lekbotten på översta nacken

Före

Efter

Svartströmmen (D)- Öppnad sidofåra (till v) och lekbottnar på nackarna

Före

Efter

Svartströmmen (D)- Breddad och uppluckrad mm

Före

Efter

Svartströmmen (D)- Avtäckt och strömsatt sidofåra

Före

Efter

Svartströmmen (D)- Biotopat strandområde och öppnad sidofåra (till h.)

Före

Efter

Svartströmmen (D)- Bortgrävd rensvall och breddad, restaurerad åfåra

Före

Efter

Svartströmmen (D)- Restaurerad huvudfåra

Före

Efter

Svartströmmen (D)- Restaurerad kvillfåra (ostlig)

Före

Efter

Svartströmmen (D)- Restaurerad kvillfåra (mellan)

Före

Efter

Sträcka E- Restaurerad övre nacke

Före

Efter

Sträcka E- Restaurerad nedre nacke

Före

Efter

Sträcka F- Breddad och bottenluckrad mm

Före

Efter

Morsströmmen (G)- Breddad och biotopad utanför stenkista längst upp

Före

Efter

Morsströmmen (G)- Lekbotten innanför stenkista längst upp

Före

Efter

Morsströmmen (G)- Öppnad sidofåra runt en ö

Före

Efter

Morsströmmen (G)- Nedersta strömnacken förlängd och biotopvårdad

Före

Efter