Författaren

Med naturen som inspiration

Hans Lidman skrev över 50 böcker och en stor mängd tidningsartiklar. Han blev känd för sitt vackra språk och för sina fina människoskildringar. De visar på stor respekt för de udda personer som han mötte på sina vandringar i den nordiska vildmarken. Lidman finns översatt till nio andra språk, och kom ut i stora upplagor främst i Norge. I både Norge och Finland ges hans böcker fortfarande ut i nya upplagor.

Något som är mycket speciellt för hans författarskap är genreöverskridandet. Inte bara för att han skrev olika slags böcker, utan också för att han i berättelserna går över genregränserna. Han blandar naturromantik, miljödebatt, naturvetenskap, folklivsforskning och skönlitteratur som ibland går över i rena drömsyner. Det här har gjort honom svårplacerad för litteraturkritikerna vilket resulterat i att han ofta hamnat utanför författar- och litteraturlexikon. Förhoppningsvis kommer nya generationer att upptäcka detta mångskiftande och speciella författarskap.

Forskaren Hans Lidman

Hans Lidman författaren

“Jag kan inte påminna mig, att jag funnit honom mästerskapet så nära som i Pärlugglans skog, en volym som kommer att höja sig som en klippa ur vårens bokflod. Han berättar med ett språk klart och rent som kristall, han fängslar och engagerar, och han för sina läsare långt bort från vardagsjäktet till en bygd, där skogsråna skymtar mellan stammarna och trollen bor bland skogens vilda djur. Det är en bok jag skulle vilja sätta i händerna på alla, som för en stund förmår känna, att det existerar någonting mera.”

– Richard Plate i Ny Tid, 1960

Foto på älv av Hans Lidman