Fiskaren

Den mytomspunne fiskeförfattaren

Den unge Lidman var passionerad fiskeentusiast. Därför föll det sig naturligt att många av hans tidigaste artiklar handlade om fiske. Bokförlagen gav också gärna ut böcker om sportfiske och dessa böcker blev riktigt stora försäljningsframgångar. Lidmans fiskekamrater berättar också att han själv var en mycket kunnig och skicklig fiskare.

Uppväxt med det svenska allmogefisket provade han på de flesta sätt att fiska. Det var dock med flugfisket som han fick sin riktiga kultstatus. Hans storhet på detta område kan nog knappast överskattas, då han nu inspirerat flera generationer till fantastiska naturupplevelser. En del av boktitlarna är i sig själv som naturlyrik: Fisket i våld, Det nappar i Svartån, Fiskefeber och Bruset från Björnån.

Hans Lidman vandrar i skogen

Hans Lidman värmer kaffe vid älv
Hans Lidman vid en älv

“Hans Lidman har efterhand kommit att framstå som det sportfiskande Sveriges kanoniska författare. För sportfiskaren av blodet är han helt visst ’myten’ om den ouppnåeliga riktpunkten: en suveränt spösvingande globetrotterskepnad, den där avtecknar sig i nattsolsglöden och forsdimman någonstans långt ute i en drömmens Tana.”

– Sven Rosendahl i FIB nr 38, 1960

När Hans Lidman började skriva fiskeberättelser, valde han tidigt att kalla sitt bästa fiskevatten för Svartån. Detta för att inte avslöja det vatten som han kom att återvända till under hela sitt författarskap. Många funderade då på var ån låg som bjöd på ett sådant makalöst fiske och vilket namn den egentligen hade. Han skrev om miljöförstöring, flottningsrensning och vattenreglering vid Mållångsboån, men nämnde aldrig från början att det var samma å som var Svartån. Det han absolut aldrig skrev om, var att många av berättelserna från Svartåns övre delar handlade om Tälningsån. I dag vet vi att Lidmans berättelser hämtades just från dessa åar i Hälsinglands inland.

När Hans Lidman Sällskapet bildades 1987, började också arbetet med att återställa den förstörda ån och få en ny vattendom som förbjöd nolltappning. Detta har nu resulterat i att Mållångsboån fått nytt liv och om du vill läsa om dagens Svartå så gå gärna in på denna webbplats: www.lidmans-svartan.se

Hans Lidman fiskar vid Svartån

Hans Lidman tittar till sina fiskeflugor