Hans Lidman Sällskapets årsmöte 2019

publicerat 3 juni 2019

Sällskapets årsmöte 2019 hålls lördagen den 19 oktober.
Tid, plats och program meddelas så snart det blir klart.