Välkommen till Hans Lidman Sällskapets nya webbplats!

publicerat 29 april 2018
Hans lidman fiskar

Här kan du läsa om Författaren Hans Lidman och om Hans Lidman Sällskapet.

Här finns information om bland annat alla hans böcker och om den försäljning som sällskapet har av de skrifter och annat, som vi producerat genom åren. Under ”Aktuellt” kommer du även få information om när våra årsmöten kommer hållas och andra aktiviteter som sällskapet anordnar.